Najlepsza modlitwa

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 8b-15

W całej historii zbawienia zostało zapisanych mnóstwo modlitw. Najsłynniejsza pochodzi z ust samego Jezusa Chrystusa, który był, jest i będzie największym autorytetem dla ludzi wierzących. Spójrz dzisiaj na każde zdanie tej modlitwy. Smakuj je w swoim sercu i stań w prawdzie przed tymi słowami. Poczuj powagę i głębie. Możesz wyobrazić sobie, że Jezus uczy Cię tej modlitwy tak, jak małe dziecko, które nie wie, co mówić do Boga.
Zwróć uwagę na akcenty tej modlitwy. Pierwszy jest na Boga, Jego świętość, królestwo i wolę. Potem pojawia się pokorna prośba o chleb powszedni, przebaczenie oraz zobowiązanie do przebaczania. Jest także prośba o ochronę przed złem. Na zakończenie Jezus daje mocną przestrogę, w której kładzie nacisk na konieczność przebaczenia tym, którzy nam zawinili. Niestety coraz więcej ludzi nie radzi sobie w tej sferze. Wydaje się, że dzisiejsze mocne słowa Jezusa znaczą o wiele więcej po Jego heroicznej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. On jako pierwszy przebaczył wszystkim i pokazał prawdziwą miłość do Ojca oraz grzesznych ludzi. Jednym z tych, którzy dostąpili łaski przebaczenia jesteś właśnie Ty. Dlaczego więc otrzymując tak wielki dar nie miałbyś uczynić podobnie dla swoich prześladowców? Człowiek zjednoczony z Bogiem potrafi przebaczać zawsze i wszędzie. Natomiast osoba, która oddala się od Stwórcy, sakramentów, kościoła i życia przykazaniami zaczyna popadać w coraz większą nienawiść, a nawet w mrok braku przebaczenia, który prowadzi do potępienia. Taki zabieg jest jednym z głównych celów szatana. To on skłóca, dzieli i cały czas wypomina najgorsze brudy. Jezus natomiast pokazuje prawdę, miłość i przebaczenie. Jego krzyż przełamuje kłamstwo braku przebaczenia. Tym samym z miłości do Jezusa i mocą Jego miłości jesteśmy w stanie przebaczyć wszystko.
Porozmawiaj dzisiaj z Panem nie tylko o modlitwie Ojcze nasz, ale i o tym wszystkim, co już od Niego otrzymałeś. Pokornie podziękuj i zobacz także jak wypełniasz swoje zobowiązania. Jeśli trzymasz w sercu brak przebaczenia, to proś o uzdrowienie swojego wnętrza. Oddaj je Jezusowi i z miłości do Niego przebacz, a będziesz prawdziwie wolny. Bóg pragnie Twojego szczęścia. On chce zabrać ciężar Twojego grzechu i dać Ci prawdziwą, wewnętrzną lekkość wypływającą z najczystszej miłości.

Z całego serca będę chwalił Pana. Ps 111, 1a

Panie, chwała Tobie za każdą modlitwę, poprzez którą mogłem oddawać Ci cześć i uwielbienie. Ty od mojego poczęcia karmisz mnie miłością. Podtrzymujesz moje życie i sprawiasz, że nie muszę się bać o przyszłość. Pewność Twojej bliskości jest dla mnie mocną skałą, na której spokojnie trwam i idę w kolejny dzień.

oraz

Dodaj komentarz