Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?

Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». J 13, 5. 12-15

W tym niezwykłym dniu czytam powyższe słowa i rodzi się w moim sercu tylko jedno pragnienie, życzenie: oby wszyscy biskupi, kapłani, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci zrozumieli, co uczynił im Jezus i aby sami sobie nawzajem umywali nogi z taką czułością i miłością, jak uczynił to Jezus Chrystus. AMEN.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J 13, 34

Panie Jezu, kochaj we mnie każdego taką miłością, jaką tylko Ty potrafisz. Oddaję się Tobie całkowicie.

Maryjo, Matko kapłanów, proszę Cię za wszystkimi moimi braćmi kapłanami, abyśmy: szanowali siebie nawzajem, budowali jedność, której pragnął Chrystus, dawali przykład wiernym i niewiernym oraz służyli ofiarnie każdemu człowiekowi, który będzie potrzebował naszej pomocy.

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem. Ps 116, 12-13. 18

Każdego kto czyta ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓ WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dzisiejszy minutowy załącznik pomoże Ci zrozumieć jaka Miłość przychodzi przez ręce kapłanów.

Dodaj komentarz