Uzdrawiajcie chorych!

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

JEZUS LECZYŁ WSZYSTKIE CHOROBY I WSZYSTKIE SŁABOŚCI. Potem przywołał uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i LECZYLI WSZYSTKIE CHOROBY I WSZELKIE SŁABOŚCI. I uwaga tak się DZIAŁO! Duch Święty niesamowicie mocno działał przez Apostołów i ich następców. Czy ten sam Duch Święty działa nadal? Gdzie i jak leczy? Gdzie doświadczyć PEŁNEGO uzdrowienia u żywego Jezusa? Gdzie jest wiara Ludu Bożego w moc Jezusa Chrystusa na Eucharystii, w spowiedzi, w modlitwie przyzywania imienia Jezus podczas modlitw prywatnych lub modlitw uwolnienia?

Jezus jest tym, który MA PEŁNIĘ WŁADZY. Nie można o tym zapominać! Wielu tak łatwo daje się zwieść. Nawet ci, którzy pierwsi powinni być narzędziami, przez które Bóg uzdrawia, zaczynają powątpiewać.

BOŻE KOCHANY, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! Poślij robotników GŁĘBOKO WIERZĄCYCH W TWOJA MOC na swoje żniwo. Tchnij wiarę w rodziców, aby z całą głębią i ufnością przyzywali Twego imienia nad swoimi dziećmi.

Bóg już powoli powołuje cichych, pokornych, wytrwałych robotników, poprzez których działa. Są to osoby każdego stanu, które w ukryciu niosą trudy i ofiary codzienności, aby błagać Boga o zmiłowanie nad światem i konkretnymi osobami. Wśród takich robotników są także młodzi, który codziennie odmawiają z rodzicami różaniec, aby ratować zagubione dusze. CHWAŁA TOBIE PANIE ZA TYCH ROBOTNIKÓW. Posyłaj ich Panie na Twoje wielkie żniwa wśród znękanych i zagubionych (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, którzy cierpią w samotności z braku miłości).

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. Iz 30, 19-21

TO JEST DROGA, IDŹ NIĄ! O, jak ważne jest, aby każdy rodzic i kapłan tak powiedział o Jezusie młodzieży i każdemu napotkanemu człowiekowi. Jeśli Pan da CHLEB UCISKU I WODĘ UTRAPIENIA (a może być taki dopust Boży i już wiele na to wskazuje), to Ty patrz już teraz na Twego Mistrza i wejdź w najgłębszą relację z Nim. Staraj się nawet każdego dnia przyjmować Ciało Chrystusa. Będąc z Nim w sercu nie ulękniesz się nawet najciemniejszych światowych scenariuszy.

On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany. Ps 147, 3

Panie Jezu, kochany Lekarzu, który leczysz mnie z lęku, niepokoju i wszelkich chorób ciała i duszy, dziękuję za tak wielką troskę. Dziękuję za opatrzenie każdej mojej rany po grzechu. Tobie chwała LEKARZU SERC.
Maryjo, Uzdrowienie Chorych, dziękuję za tak wielką troskę, za Twoje krwawe łzy bólu nad znękanymi ludźmi. Maryjo, proszę, wstawiaj się za zagubionymi i chorymi.
Św. Józefie, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy w prostocie serce uwierzyli w Bożą obecność i moc uzdrowienia.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz