Ukojenie

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». Mt 11, 28-30

Pewnie wiele razy patrzyłeś na serce Jezusa, które było na jakimś pobożnym obrazku. Spróbuj dzisiaj zobaczyć to serce oczyma wiary. Wyobraź sobie głębię największej miłości, pokory, uniżenia i cichości. Wiem, że wnętrze Jezusa może wydawać Ci się całkowicie niedostępne albo uchylone jedynie dla świętych. Mimo to, zacznij prosić o choćby odrobinę tego poznania. Zobacz reakcje i postawy Jezusa, w konkretnych spotkaniach z ludźmi (zwłaszcza chorymi i ubogimi). Każdy gest Jego miłości wypływał najszerszej i najgłębszej troski o zbawienie spotkanej osoby. W sytuacjach, w których doznawał bólu, cierpienia, niezrozumienia i odrzucenia, nie karał, ani nie sądził, lecz miłosiernie czekał i liczył na nawrócenie. Nie nadużywał także swej siły, aby nie podeptać niczyjej wolności. On po prostu pokornie przeszedł przez ziemię i mówił o miłości Boga Ojca do ludzi. Jezus był wcieloną miłością, którą dostrzegli i nadal dostrzegają nieliczni.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 1 J 4, 12b. 16

Ta pokorna miłość może być w Twoim sercu. Niech nie przeraża Cię możliwość odrzucenia i zdeptania przez ludzi na wzór Jezusa Chrystusa. Przecież dzisiaj już wiesz, że taka miłość dokonała największego cudu w historii świata. Otwórz szeroko serce przed Bogiem. Wpuść Go prawdziwie do swojego wnętrza i kochaj bez miary. Nie bój się potknięć. Pan zawsze podniesie Cię i poprowadzi dalej.

Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Ps 103, 2

Panie, uwielbiam patrzeć na Twoje pokorne serce. Zamieszkaj w moim wnętrzu i kochaj z taką cichością i uniżeniem każdego spotkanego człowieka.

oraz

Dodaj komentarz