Najlepszy Tata

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Mt 11, 27

Porozmawiaj dzisiaj z pierwszym i najlepszym Tatą. Podziękuj za wszystkie dary, które otrzymałeś od Niego. On pielęgnował Cię i trzymał w swoich dłoniach od momentu poczęcia. Mimo, że Ty wielokrotnie uciekałeś z Jego rąk, obrażałeś się i nie widziałeś całej troski i dobroci – On zawsze był wierny. Jego miłość do Ciebie nigdy nie ustanie. Poproś dzisiaj Jezusa, aby objawił Ci obraz Boga – Stwórcy – prawdziwego Taty, który od zawsze czuwa nad Tobą.
Podziękuj także za ziemskiego tatę, który też z pewnością stara się tak jak umie, aby przekazać Ci najważniejsze wartości. Wyraź mu dzisiaj swoją wdzięczność. Nie bój się powiedzieć, że kochasz go mimo wad i słabości. Kilka słów z Twojej strony może ożywić waszą relację. Lepszego momentu może nie być.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Ps 103, 8. 10

Najlepszy Tato, dziękuję za wszystko. Dzięki Tobie jestem w pełni szczęśliwy. Dziękuję Ci także za ziemskiego tatę, którego mi dałeś i poprzez niego uczyłeś mnie wzrastać i być dobrym człowiekiem.

oraz

Dodaj komentarz