Jakie są Twoje pragnienia?

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». J 6, 30-35

Czytaj dalej Jakie są Twoje pragnienia?

Gdzie jest Twoje serce?

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Mk 7, 5-8

Nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, ale coraz więcej ludzi przywiązuje swoje serca do tego, co światowe. Dzieje się tak już od najmłodszych lat, gdy dzieci bardzo płaczą, gdy nie otrzymują tego, czego pragną. Po takim emocjonalnym szantażu rodzice uginają się i zaspokajają przyziemne potrzeby swoich pociech poprzez zabawki, słodycze i przeróżne gadżety. Taki mechanizm nie jest obcy także młodzieży i dorosłym, którzy także mają smutne serca, gdy nie spełniają się ich ludzkie pragnienia.

W takiej sytuacji zobacz dzisiejsze słowa Jezusa, który obnaża serca faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Chrystus upomina ich i pokazuje, że skupiają się na przepisach prawa, a sercami są daleko od Boga. Dodaje, że taka postawa jest fałszywa i zgubna. Przecież Stwórca zna serce każdego człowieka. Po co udawać kogoś, kim nie jest się naprawdę?

Podziękuj dzisiaj Jezusowi za to trudne zdanie. Popatrz razem z Nim na swoje serce. Poproś o łaskę widzenia swojego wnętrza. Może dostrzeżesz to, co oddaliło Cię od Boga i postanowisz wrócić tak na serio do swojego Pana i Zbawiciela. Nie bój się tego. Naprawdę jesteś w stanie zerwać ze wszystkimi bożkami, które stworzyłeś sobie w życiu. W tym czasie, który zyskasz zacznij nadrabiać relację z Jezusem. Jestem pewien, że On pomoże Ci wydobyć czyste piękno z Twojego człowieczeństwa. Nie lękaj się zmian. Po coś teraz czytasz te słowa. Pan jest i będzie z Tobą i we wszystkim pomoże Ci.

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. 1 Krl 8, 22-23

Czcij Pana z całego serca, a nie tylko ustami, które raz chwalą Boga, a za chwilę czczą diabła poprzez kłamstwa, wulgaryzmy i obmowę. Jeśli zwrócisz się całym sobą do Jezusa, to Twoje usta poprowadzą wielu ludzi do prawdziwego szczęścia;

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich,
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Ps 84, 3
Nakłoń me serce do Twoich napomnień. Ps 119, 36a

Panie Jezu, dziękuję za dzisiejsze słowo napomnienia, które pomaga mi stanąć w prawdzie. Pragnę być blisko Ciebie całym moim sercem, duszą i ciałem. Oczyszczaj mnie z wszystkiego, co oddala moje wnętrze od Ciebie. Zabierz to, co niszczy naszą relację. Prowadź mnie, abym kochał Cię z całych sił i głosił innym Twoją miłość, aby ludzie w każdym powołaniu mieli serca skierowane najpierw ku Tobie.

Dzisiejszy załączniki rozpalą Twoje serce:

oraz

Heroizm miłości

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». Mk 3, 20-21

Czytaj dalej