Przeznaczenie

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski.
Ef 1, 3-7

Niedziela jest szczególnym dniem, w którym uwielbiam Boga… Św. Paweł przypomina mi dzisiaj za co konkretnie mogę dziękować Bogu… On napełnia mnie wszelkim błogosławieństwem… Wybrał mnie, abym był święty i nieskalany przed Jego obliczem… Z miłości przeznaczył mnie dla siebie, abym był Jego przybranym synem… Dał mi odkupienie przez krew swojego Syna… W swojej łaskawości odpuścił mi wszystkie występki… Nie wiem, czy odnajdujesz się w tym Bożym wybraństwie… Wiem natomiast, że Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie były przeznaczone także dla Ciebie… Jeśli tylko przyjmiesz Jezusa Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, uwierzysz w Niego i zapragniesz żyć według Jego woli – to masz pewny udział w Jego chwale!…
Dziękuję Ci Panie za łaskę wiary, modlitwy i stałego pragnienia zbliżania się do Ciebie… Bądź uwielbiony teraz i na wieki!…

One Reply to “Przeznaczenie”

Dodaj komentarz