Pokarm niezbędny do życia

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». J 6, 32-35

Wyobraź sobie ludzi, którzy całe życie są uzależnieni od chleba, który jest ich podstawowym pokarmem. Oni słyszą od Jezusa o chlebie, który daje prawdziwe życie. Po czym mówią, że chcą tego chleba zawsze. Bóg spełnia tą proroczą prośbę. On zostawił Siebie w Eucharystii, aby karmić swoim Ciałem miliony ludzi każdego dnia. Jak często spożywasz ten niebiański pokarm? Czy nosisz w sobie zadatek życia wiecznego? Czy masz w sobie większe pragnienie przyjmowania Chrystusa do serca niż spożywanie codziennego, zwykłego chleba? Proś o taką łaskę. Oddaj wszystkie pragnienia Jezusowi i pozwól Mu wypełnić Twoje wnętrze w pełni.
Panie, dziękuje za to, że codziennie mogę przyjmować Cię do serca. Jezu jesteś spełnieniem moich najgłębszych pragnień. Dziękuję Ci za łaskę wiary w Twoją obecność na Eucharystii.

One Reply to “Pokarm niezbędny do życia”

Dodaj komentarz