Przylgnij do Niego

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie». Mk 7, 6-8

Czy potrafisz poczuć się adresatem powyższych słów?… Być może odkąd pamiętasz czcisz Boga wargami… Czy podobnie jest z Twoim sercem?… Czy ono jest bardzo blisko Boga?… Porozmawiaj z Nim dzisiaj bardzo szczerze o swojej pobożności… Proś Go o prawdziwe przylgnięcie… Błagaj o wyzbycie się wszelkiej obłudy, dwulicowości i nieszczerości… Przecież On zna Cię na wskroś… Przestań uciekać… Zaufaj Mu… On naprawdę chce odmieniać Twoje życie… Pozwól swojemu sercu przylgnąć do Niego… Spróbuj wsłuchać się jeszcze w głos serca Salomona:

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. 1 Krl 8, 22-23

Proś o taki żar miłości i głęboką wiarę w realną obecność Boga w Twoim życiu!

Panie jesteś moim jedynym Bogiem! Tobie ufam i pragnę powierzać Ci każdą chwilę mojego życia… Spraw, by moje serce w pełni przylgnęło do Ciebie i nie pragnęło niczego więcej…

Dodaj komentarz