Kochaj i czyń co chcesz

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Mk 12, 28b-31

Wyobraź sobie, że zadajesz Jezusowi pytanie o to, co jest najważniejsze w życiu… Dotychczas miałeś mętlik w głowie… Może czułeś, że nie da się skupić jednocześnie w stu procentach na: nauce, rodzinie, pracy, pasji, czy wierze i praktykach religijnych… W nie małej desperacji stajesz przed Jezusem i pytasz: co mam czynić?… Co słyszysz?… Kochaj mnie całym sercem, duszą, umysłem i mocą… Kochaj także bliźniego jak siebie samego… Nie ma nic ważniejszego… Jeśli pokochasz Mnie całą swoją osobą – Ja przeniknę każdą dziedzinę Twojego życia… Nie bój się oddać Mi małżeństwa, ojcostwa, macierzyństwa, pracy, pasji i każdej relacji… Ja wniosę w Twoje życie prawdziwe światło… Poprowadzę Cię prostą drogą do Mojego Królestwa…

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski Ps 25, 10a

Nie szukaj w życiu swoich ścieżek… To nie prawda, że życie według własnej woli smakuje lepiej niż według woli Bożej… Już tylu ludzi przejechało się na swojej pysze i egoizmie… Nie chciej być kolejnym poranionym człowiekiem, który musi sparzyć się dla przykładu… Idź prostą linią prawdy;

Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. 2 Tm 2, 15

Jedna jest Prawda… Jedna jest Miłość, dla której warto żyć…
Jeżeli cały czas masz poczucie, że nie potrafisz kochać – módl się tak jak psalmista:

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję Ps 25, 4-5

Panie, dziękuję za codzienny pokarm miłości… Z Tobą każdy mój dzień jest pełen pasji i miłości!

Dodaj komentarz