Zwycięstwo Światłości

W Nim było życie,  a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. J 1, 4-5

Dzisiaj mam przed oczyma obraz prawdziwej Światłości, która przyszła na świat i rozproszyła wszystkie ciemności… Jednak siły ciemności mimo przegranej pozycji od samego początku próbowały ogarnąć Światłość. Już od poczęcia Światłości była cała masa ataków… Ciemność nie poddawała się do końca – próbowała triumfować nawet w chwili ostatniego tchnienia Światłości… Ta walka już została wygrana przez naszego Pana. Mimo to rozpaczliwe ataki ciemności widzimy do dzisiaj. Wielu pyta o czasy antychrysta. Otóż w każdym czasie nie brakuje antychrystów:

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów;(…) Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. 1 J 2, 18.21

Iluż ludzi w dzisiejszych czasach podważa Ewangelię, naukę Chrystusa i Kościoła?… Każdy z nich wchodzi w rolę antychrysta… Jeżeli ktoś nie jest z Jezusem – jest przeciwko Niemu. To prosta i wymowna zasada. Dzisiaj mnóstwo ludzi ma swoje prawdy… Wprowadzają niesłychany zamęt w umysłach ludzi, którzy nie szukają obiektywnej prawdy. Tym samym kierują się tylko opiniami innych. Zauważa to także dzisiejszy psalmista:

(..)Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Ps 96, 13

Bóg będzie sądził świat według swojej prawdy, a nie według mojej, Twojej, czy jakiegoś Kowalskiego… Życzę sobie i Tobie, abyśmy całe życie gorliwie szukali Bożej prawdy i trwali przy niej… Dziękuj Bogu każdego dnia za to, że daje Ci się odnaleźć…
Dziękuję Ci Panie za każde Twoje słowo, które w tym roku przybliżało mnie do Twojej Prawdy… Dziękuję, za każde nawet najmniejsze światło, które dawało mi nadzieję i chroniło mnie przed atakami ciemności. Chwała Tobie Panie za cały ten rok!

Dodaj komentarz