Służ z pokorą

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. Łk 17, 10

Jeżeli udaje Ci się czynić coś dobrego, to z pewnością nie raz otrzymujesz pochwałę od przełożonych, nauczycieli, rodziców, przyjaciół itd. Możesz być także niezauważony przez ludzi. Czasami nikt nie doceni Twoich wysiłków. Wiedz jednak, że Bóg wszystko widzi i jest z Ciebie dumny, gdy czynisz dobro.

Gdy jesteś zbyt często chwalony i doceniany, to możesz wpaść w pychę (chociażby głęboko ukrytą) i uwierzyć zbytnio w swoje możliwości. Może nawet zapominać dziękować Bogu za łaski, które od Niego otrzymałeś, aby czynić konkretne dobro i wytrwać w nim. Nie czekaj nigdy na wewnętrzne zainfekowanie serca przez pychę i wyniosłość. Powtarzaj sobie często słowa z dzisiejszej Ewangelii: sługa nieużyteczny jestem, wykonałem to, co powinienem wykonać.

A co powinieneś wykonać? Oto kilka konkretów od św. Pawła:

Umiłowany: Głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu.

Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani; we wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć.

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Tt 2, 1-8. 11-14

Nic dodać, nić ująć. Znajdź dla siebie odrobinę światła w powyższym fragmencie.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Ps 37, 3

Panie Jezu, pragnę codziennie, pokornie mówić: sługa nieużyteczny jestem, wykonuję to, co powinienem wykonać. Pomóż mi wykonywać wszystko ze szczerą, bezinteresowną miłością do Ciebie i ludzi.

Maryjo, służebnico Pańska, najpokorniejsza, niedotknięta żadną zmazą grzechu, chroń mnie przed wszelkimi zakusami demonów, które nawet podczas moich dobrych czynów, próbują wślizgnąć się z jadem pychy.

Dodaj komentarz