Serce pokorne

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić». Mt 11, 25-27

Spróbuj porozmawiać dzisiaj z Bogiem o prostocie swojego serca… Czy wierzysz we wszystko, co Bóg mówi do Ciebie w Słowie Bożym?… Czy pokornie czynisz Jego wolę?… Jak wygląda Twoje posłuszeństwo względem Kościoła hierarchicznego?… A może zauważasz w sobie wiele myśli, które podburzają Cię wobec Boga, Kościoła i tych, którym powinieneś okazać pokorne posłuszeństwo?… Czy zatrzymujesz się na tych podszeptach?… Komu wierzysz i ufasz?… Postaw dzisiaj na Boga i postanów iść zawsze za Jego głosem… Szukaj Go w Kościele, Ewangelii i u Bożych ludzi… Proś o łaskę pokory, która uchroni Cię przed schodzeniem z Bożej drogi…
Panie, dziękuję Ci za to, że mogę być Twoim prostaczkiem, który przyjmuje sercem otwartym wszystko, co powiesz…

Dodaj komentarz