Pycha lub prostota

Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Mimo świetnego wyglądu trawić go będzie gorączka, jakby zapłonął ogień. Iz 10, 15-16

Powyższe słowa z Księgi Izajasza występują w kontekście pychy Asyryjczyków, którzy byli zapatrzeni w swoją siłę i rozpierała ich duma z kolejnych zwycięstw. Z ust proroka Izajasza wychodzi mocna lekcja pokory dla nich. Spróbuj odczytać ją w kontekście swojego życia…

Przypomnij sobie sytuacje, w których uwierzyłeś w swoją siłę, zdolności, pracowitość. Mogą to być momenty zdobywania kolejnych promocji szkolnych, tytułów naukowych albo będą to jakieś mniejsze lub większe sukcesy rodzinne i zawodowe. Czy potrafiłeś od razu oddać chwałę Bogu za każdy sukces? Czy dziękowałeś Mu szczerze i nie przypisywałeś sobie zasług (np. w rozmowach z ludźmi)? Czy miałeś głęboką świadomość, że Bóg w swojej łaskawości wspierał Cię i pozwolił Ci osiągnąć ten konkretny sukces?

Może okazać się dzisiaj, że wielokrotnie podziękowałeś Jezusowi za swoje osiągnięcia. Mimo to z pewnością są momenty, w których zapomniałeś o tym. Podziękuj dzisiaj, tu i teraz. I od tej pory dziękuj stale za wszystko. Szczere dziękczynienie będzie leczyło Cię z paskudnej pychy, która wyniszcza ludzkie serca. Nie czekaj aż przyjdzie na Ciebie gorączka (Iz 10, 16), którą Bóg dopuści, aby Twoje serce skruszało.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Mt 11, 25

Panie Jezu, uczyń mnie prostaczkiem całkowicie oddanym Tobie i zależnym od Ciebie. Nie chcę pysznie wyrywać się i żyć po swojemu. Nie chcę przypisywać sobie żadnych osiągnięć. Pragnę żyć tylko dla Ciebie i czynić to, co Ty chcesz. Niech się dzieje Twoja wola w moim życiu.

Polecam jeszcze kilka zdań z dzisiejszego Psalmu:

Mówią: «Pan tego nie widzi,
nie dostrzega tego Bóg Jakuba».
Pomnijcie na to, głupcy w narodzie,
kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?
Czy nie usłyszy Ten, który wszczepił ucho,
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Ps 94, 7-9

Nigdy nie mów, że Bóg nie słyszy Twojej modlitwy albo nie widzi Twojego bólu. Oby taka głupia mowa nie wychodziła z Twoich ust, ani nie zatruwała Ci serca. Powyższe słowo Boże daje Ci jasną odpowiedź. Bądź pewien, że Twój Pan widzi i słyszy wszystko. On wie o Tobie więcej niż Ty sam i objawi Ci to, jeśli tylko zechcesz i gdy będzie to potrzebne dla Twojego wzrostu.

Dodaj komentarz