Cichość serca

Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». Mt 11, 28-30

Popatrz dzisiaj na najcichsze i najpokorniejsze Serce Jezusa. Zatop się w Nim. Zapragnij głębokiej jedności z tym sercem, które mieści w sobie wszystkie ludzkie serca. Poproś o łaskę takiej cichości i pokory dla swojego serca. Uwierz, że jarzmo stanie się słodkie, a brzemię lekkie… W Bożej jedności serc to naprawdę jest możliwe.

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Iz 26, 7-9

Czy znalazłeś Jezusa w swoim wnętrzu? Czy rozmawiasz z Nim stale o wszystkim, co przeżywasz? Czy On naprawdę jest dla Ciebie najbliższą osobą? Odkrywaj Go nieustannie w sobie, a On pozwoli Ci się odnaleźć. Z Nim nic już nie będzie takie trudne. On poprowadzi Cię, aby ścieżka Twojego życia była prosta…

Panie Jezu, proszę, przyoblecz moje serce w cichość i pokorę.

Dodaj komentarz