Wieczne TAK

Bracia: Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak». Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są «tak». Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. 2 Kor 1, 18-22

TAK Chrystusa uratowało MNIE i CIEBIE. Jezu kochany, dziękuję Ci z całego serca! Proszę jednocześnie, abym mówił Tobie zawsze TAK i szedł Twoją drogą z czystym sercem bez żadnej niegodziwości;

Umocnij moje kroki Twoim słowem,
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw. Ps 119, 133. 135

Okaż mi Panie światłość swoją. Zstąp do mojego serca i promieniuj czystą miłością. Uczyń mnie narzędziem przekazującym Twoje światło;

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». Mt 5, 13-16

Panie Jezu, jak Ty strasznie cierpisz z powodu tak wielu ludzi, którzy utracili smak i światło najczystszej miłości w swoich sercach… Jak bardzo jest dzisiaj deptana i ośmieszana wiara i wszystko, co święte… Zlituj się Panie nad nami – grzesznikami. Przebacz i daj nam łaskę głębokiego nawrócenia. Boże miłosierny, tylko w Tobie jest nasze ocalenie. Odnów w nas Twoją miłość i pomóż iść z Twoim światłem do tych, którzy wpadli w ciemność grzechu.
Maryjo, kochana Mamo, prosimy, wstawiaj się za nami, abyśmy byli solą i światłem według woli Twego Syna.
Św. Józefie, porusz wszystkich świętych i wstawiajcie się za nami, abyśmy nie przynosili wstydu tym, którzy nas poprzedzili w ziemskiej pielgrzymce.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz