Niech nadejdzie ten czas

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Lb 24, 17a

Czy dostrzegasz Boga każdego dnia? Czy widzisz Go na Eucharystii? Czy doświadczasz Jego miłości i przebaczenia w konfesjonale? Może masz już głębokie pragnienie Świąt, Wigilii, Pasterki – atmosfery dobroci, przyjaźni i prawdziwej miłości. Ta Boża atmosfera powinna być zawsze w Twoim sercu, domu, pracy, szkole. Jezus nie przychodzi tylko podczas świąt. Oczywiście w te dni łatwiej jest wierzyć i otwierać się na łaskę, ale to ma służyć pogłębieniu relacji z Bogiem. W konsekwencji każdy powinien stale żyć w przyjaźni ze Stwórcą. Proś dzisiaj o takie pragnienie. Niech te święta zaczną się w Twoim sercu już dzisiaj. Nie czekaj ze spowiedzią i Komunią świętą. Od Ciebie zależy atmosfera, która będzie wokół Ciebie. Jezus chce w Tobie działać i dawać ludziom światło. Pozwól Mu. Być może Twoi bliscy dzięki takiej postawie uwierzą bardziej w żyjącego Boga.

Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Ps 25, 8-9

Panie, dziękuję za łaskę wiary, dzięki której mogę codziennie widzieć Ciebie. Proszę Cię, abyś poruszał serca osób, które codziennie spotykam. Otwieraj im oczy serca.

Dodaj komentarz