Prawda o człowieku

Bracia: Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rz 7, 18-24

Czy dostrzegasz w powyższych słowach prawdę o sobie?… Jak często Twoje ciało zwycięża dobre natchnienia?… Czy jesteś tym nieszczęsnym człowiekiem, który trwa w niewoli grzechu?… A może już oddałeś swoje życie Chrystusowi, który dał Ci Ducha zwycięstwa?… Walka duchowa jest najcięższym poligonem… Problem w tym ,że wielu ludzi wychodzi do boju z całkowitym zlekceważeniem przeciwnika… Tym samym skazują się na pewną porażkę… Bóg pozostawił na ziemi całe wyposażenie, w którym można odnieść pełne zwycięstwo… Jak wygląda Twoje uzbrojenie? Czy żyjesz w łasce uświęcającej, która chroni Cię przed atakami przeciwnika? Czy czytasz Słowo Boże, które demaskuje pociski złego?… Czy pogłębiasz wiarę przez częstą Eucharystię, która daje nadzwyczajną moc i zapala do czystej i bezinteresownej miłości, której lękają się demony?… Czy należysz do jakiejś wspólnoty, w której poznajesz metody walki i budujesz się zwycięstwami innych? W końcu, czy zapraszasz Ducha Świętego, który może być Twoją największą mocą?…
Po tych kilku pytaniach będziesz wiedział dlaczego przegrywałeś lub wygrywałeś dotychczasowe potyczki… Pamiętaj – możesz być zwycięzcą każdego dnia!
Dziękuję Ci Panie za Twoje wsparcie w moich codziennych zmaganiach… Dziękuję za każde zwycięstwo, które odniosłem w mocy Twojego Ducha… Proszę, abym każdego dnia zwyciężał dla Twojej chwały!
Dzisiaj polecam niezwykle poruszającą piosenkę religijną, która została wykonana w…. Chinach! Myślę, że to ewidentne działanie Ducha Świętego, który pokazuje piękno zasiane w duszy człowieka… Jestem pewien, że ta piosenka otworzyła Chrystusowi drzwi do niejednego serca – zwłaszcza w Chinach, które tak bardzo potrzebują Ewangelii…

Dodaj komentarz