Przestań wątpić we Mnie

A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie. Łk 7, 23

Porozmawiaj dzisiaj z Bogiem o swojej wierze… Spróbuj dostrzec sytuacje, poprzez które zły osłabiał Twoją relację z Panem… Może to będą konkretne zranienia, które zadali Ci rodzice, przyjaciele lub ktoś ważny dla Ciebie… W chwilach silnego bólu i cierpienia natura zaczyna buntować się wobec Stwórcy… Przecież On powinien zareagować i nie dopuścić do takiej, czy innej tragedii…

Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Iz 45, 7

Ile razy robiłeś Bogu wyrzuty pytając – dlaczego to spotkało akurat mnie?… Z pewnością Pan mógł dać więcej łaski ludziom, przez których przyszło Ci cierpieć… On jednak nie błogosławi wbrew czyjejś woli… Niestety człowiek potrafi tak zaniedbać relację z Bogiem, że przestaje w ogóle wierzyć w Jego działanie, łaskawość i błogosławieństwo… W takich przypadkach Bóg ma związane ręce… Może co najwyżej posyłać swoich świadków, aby próbowali obudzić ducha, w tych którzy przysnęli…
Każdy chrześcijanin powinien wołać za prorokiem Izajaszem:

Albowiem tak mówi Pan, Stworzyciel nieba, On Bogiem, który ukształtował i wykonał ziemię, który ją mocno osadził, który nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie: «Ja jestem Pan, i nie ma innego. Czyż nie Ja jestem Pan, a nie ma innego boga oprócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną. Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Iz 45, 18.21-22

Dziękuję Ci Panie za łaskę wiary… Wiem, że przetrzymuję ją w naczyniu glinianym… Ufam Tobie, że podtrzymasz mnie w chwilach ataków złego i nie zwątpię w Ciebie do końca moich dni… Posyłaj mnie Panie do tych, którzy zwątpili, abym mógł nieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu…
Spotkaj się dzisiaj z Panem twarzą w twarz… Powierz Mu wszystkie swoje zwątpienia… I usłysz Jego cichy szept: ,,Ja jestem… Przestań wątpić we Mnie…”
Dzisiaj polecam przepiękną pieśń o tej, która nie zwątpiła mimo wielu prób:

Dodaj komentarz