Poświęcam w ofierze samego siebie

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». J 17, 1-2. 9. 14-26

Wczytaj się sercem w powyższe pragnienia Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. On prosi za swoimi uczniami. Prosi Ojca, aby uświęcił ich w prawdzie, strzegł od nieprzyjaciela, prowadził do pełnej jedności w miłości braterskiej. Myślę, że dzisiaj warto w sposób szczególny pomyśleć o kapłanach i ich sercach. Przyjmij dzisiaj Ciało Chrystusa w intencji swoich kapłanów. Błagaj Boga o ich świętość. Proś, aby byli jedno na parafii, w dekanatach, w diecezjach, w episkopatach. Bóg tak bardzo pragnie ich jedności i UŚWIĘCENIA W PRAWDZIE. Pomóż Bogu swoją modlitwą i ofiarą.

Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga – dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Hbr 2, 16-18

Miłosierny i wierny Arcykapłan, który poświęcił w ofierze Siebie za każdego człowieka, dla przebłagania za grzechy ludu, przeszedł wszystkie próby i teraz przychodzi z pomocą swoim uczniom, którzy podlegają współczesnym próbom.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» Iz 6, 8

Młody człowieku, jeżeli w ogóle dotarłeś do tych słów, pytaj Boga otwarcie o powołanie i proś o odwagę powiedzenia TAK. Drogi rodzicu, rozmawiaj ze swoimi dziećmi o pięknie powołania kapłańskiego i zakonnego. Dziecko całkowicie oddane Bogu jest wielką zasługą w niebie dla rodziców, którzy współpracowali z łaską Bożą i przekazywali dzieciom nieprzemijające wartości.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi. Ps 23, 5

Jezu Chryste Najwyższy i Wieczny Kapłanie uwielbiam Ciebie w kapłaństwie, do którego mnie powołałeś. Prowadź mnie, abym był świętym kapłanem dla Twojej chwały. Zastawiaj dla mnie stół doskonałej Ofiary Miłości i dalej uobecniaj Twoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie dla ratowania dusz.
Maryjo, Matko Kapłanów, polecam Tobie siebie i wszystkich kapłanów. Mamo kochana, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy całym sercem służyli Bogu.
Św. Józefie, dziękuję za twoje codzienne wstawiennictwo wraz z całym niebem.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz