Nasycony

A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj».

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Mt 14, 15-20

Jakiś czas temu przeczytałem książkę pt. ,,Nienasycony” o Robercie Lewandowskim. Szanuję tego piłkarza za pracowitość. Śledzę jego karierę od lat. Wielu może mu zazdrościć kariery, żony, pieniędzy itd. Ja nie zazdroszczę mu niczego. Jestem NASYCONY. Mam w sercu KOGOŚ, kto jest takim skarbem, że nie potrzebuję nic więcej…

Czy Ty także czujesz się nasycony Bogiem i wszystkimi potrzebnymi łaskami? Stań pośród wielotysięcznego tłumu w dzisiejszej Ewangelii. Spożywaj do syta! Karm się każdym słowem, a wreszcie Najświętszym Ciałem swego Pana. (Jeśli nie byłeś dzisiaj jeszcze na Eucharystii, to biegnij ze swoim spragnionym sercem).

Po czym, stań się uczniem Chrystusa, który ma nakarmić innych. Bądź kochającym mężem/żoną/tatą/mamą/dzieckiem. Stań się posłusznym narzędziem, poprzez które Pan nakarmi wielu…

Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Iz 55, 1-3a

Czy jesteś spragniony? Jest tak gorące lato. Czy cały czas nie masz niegasnącego pragnienia picia wody? Poproś dzisiaj o takie pragnienie Boga, Mszy świętej, adoracji, czytania Pisma świętego, modlitwy i wielu Bożych lektur.

Ty otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko, co żyje. Ps 145, 16

Wczoraj uwielbiałem Trójcę Świętą za dzieło stworzenia, gdy odwiedziłem najstarsze ZOO w Polsce (we Wrocławiu, ok. 12 tysięcy gatunków zwierząt). Ależ Pan Bóg to wszystko pięknie stworzył i naprawdę karmi do syta wszystko, co żyje.

Bracia: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. Rz 8, 35. 37

Bóg jest czystą Miłością i nie przestanie Cię kochać. Poproś Go, aby Twoje serce było wierne tej miłości i aby nic nie odłączyło Cię od niej.

Panie Jezu, nigdy nie dam rady odwdzięczyć się za Twoją miłość i nieustanne nasycanie mojego serca. Proszę, prowadź mnie każdego dnia według Twojej woli i uczyń mnie narzędziem, poprzez które nasycisz każdego, kto otworzy swoje serce i zapragnie Twojego pokarmu.

Maryjo, Twoje wnętrze było nasycone w największej pełni. Proszę, otwieraj moje wnętrze w całej pełni na wcieloną Miłość.

Dzisiaj polecam załącznik, którym Pan karmił mnie przez ostatnie dni:

Dodaj komentarz