Owoc obfity przyniesiecie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». J 15, 1-8

Jakich owoców pragnie od Ciebie Jezus? Czy stale pytasz Go o Jego wolę w Twojej codzienności? Czy On naprawdę jest dla Ciebie najważniejszy? Czy może Twoje plany wciąż górują i boisz się w ogóle pytać o Bożą wolę? Chrystus pragnie, abyś przynosił owoce W NIM. Choćbyś żył sobie najpiękniej jak tylko się da, a zabraknie Ci miłości do Boga i posłuszeństwa Jego woli, to na nic to wszystko, bo wtedy wybierzesz bożka siebie, swojej pychy i egoizmu.

Jeśli starasz się owocować w Bogu i stale wsłuchujesz się w Jego głos, to wiedz, że przyjdą oczyszczenia, abyś owocował jeszcze piękniej. Nie lękaj się trudów i ofiar. Nie ma piękniejszych owoców niż ukryte głęboko w sercu ofiary podjęte pokornie z miłości do Jezusa ukrzyżowanego. Przyjmuj każdy dzień z pogodą ducha i ofiaruj stale wszelkie trudy dla Jezusa przez Maryję i św. Józefa. Trwaj w Jezusie, a On będzie w Tobie. Trwając w takiej jedności proś o wiele dobra, a spełni się ono w czasie, który Bóg wyznaczy.

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana.

Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Dz 9, 26-31

Św. Paweł przynosił piękne owoce dla Boga i Kościoła. Jego oddanie się w misji ewangelizacji było pełne ofiar, trudów i zagrożeń. Mimo to trwał w Panu, a On w nim i nie poddał się do końca. Oby dzisiaj nie zabrakło takich odważnych świadków wiary, którzy z głęboką pewnością pójdą wszędzie z Dobrą Nowiną, aby Prawda zwyciężała i obnażała kłamstwa.

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. 1 J 3, 18-19. 24

Miłuj czynem. Żyj w pełnej prawdzie. Zachowuj bogobojnie przykazania. Trwaj w Panu, a On będzie trwał w Tobie. Otwórz się na działania Ducha Świętego. Z Nim przestaniesz lękać się i dasz dobre świadectwo wśród braci i sióstr.

Moja dusza będzie żyła dla Niego. Ps 22, 30b

Panie Jezu, Krzewie Winny, słabą jestem latoroślą, ale trwam przy Tobie i ufam, że będziesz mnie oczyszczał, abym przynosił owoc obfitszy dla chwały Trójcy Świętej.

Maryjo, kochana Mamo, popatrz litościwie na Twoje dzieci, biedne latorośle, które tak łatwo odchodzą od Twego Syna i usychają. Wstawiaj się za tymi, którzy pobłądzili, aby wrócili do źródła łaski.

Św. Józefie, proszę Cię, wstawiaj się za mężczyznami, aby dbali o swoje rodziny i jako pierwsi w domu dawali wzór trwania przy Bogu, jako źródle owocowania.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam głębokie załączniki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz