Żyć dla Boga

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». J 15, 1-8

Usłysz dzisiaj słowa Jezusa, który mówi do Ciebie: Jesteś Moją Latoroślą, trwaj we Mnie, a Ja będę trwał w Tobie. Trwając we Mnie, przyniesiesz owoc obfity. Dzięki temu Ojciec Mój dozna chwały. Ja będę Cię oczyszczał, aby owoce Twojego życia były coraz obfitsze. Trwając przy Mnie, nie uschniesz nigdy… Popatrz także na tych, którzy odcięli się ode Mnie, życiodajnego krzewu i usychają. Nawet nie widzą, że zmierzają ku wiecznemu cierpieniu. Módl się za nich i ofiaruj swoje bóle i wszelkie rany. Ratuj ich dla Mnie.

Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Ga 2, 19-20

Wczuj się w głębie słów św. Pawła. Czy powiedziałbyś publicznie albo napisał do ludzi takie słowa, jak św. Paweł? Czy potrafisz chlubić się tym, że zostałeś przybity do krzyża i już nie żyjesz Ty, lecz Chrystus w Tobie? Jak wielkiej jedności z Bogiem musiał doświadczać Apostoł Narodów?

On cały oddawał się do dyspozycji Jezusowi i ludziom. Bóg uczynił z niego niezwykłe narzędzie i wydał mnóstwo owoców na chwałę Trójcy Świętej. Uwierz w to, że Jezus zaprasza do takiej jedności także Ciebie. Nie marz już o materialnych owocach Twojego życia. To owoce duchowe trwają wiecznie.

Trwajcie w miłości mojej. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. J 15, 9b. 5B

Panie Jezu, nie chcę żyć dla siebie, lecz dla Ciebie. Pomóż mi umierać dla tego świata i spełniać tylko Twoją wolę. Niech Bóg będzie uwielbiony w moim życiu.

Maryjo, kochana Mamo, wypraszaj mi u Twego Syna stałe oczyszczanie mojego serca, aby było jak najbardziej oddane Bogu. Pragnę być cały Twój Maryjo. Zawierzam się twemu Niepokalanemu Sercu. Ufam, że ukształtujesz mnie tak, jak pragnie tego Twój Syn.

Mam nadzieję, że szisiejszy krótki załącznik uniesie niejedno serce:

Dodaj komentarz