Oto wasz Bóg!

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Łk 3, 15-16. 21-22

Zostałeś ochrzczony Duchem Świętym i ogniem. Stałeś się dzieckiem Bożym i dziedzicem nieba! Bóg tak umiłował Cię, że zesłał swojego Syna, aby wziął na siebie Twoje grzechy i obmył Cię z wszystkich win. Wyraź Mu dzisiaj wdzięczność całym swoim sercem. I nie marnuj łaski chrztu świętego i wiary swoich rodziców i dziadków poprzez pogańskie życie! Nie po to oni walczyli o wierność Bogu, żebyś Ty teraz marnował całe dziedzictwo chrześcijańskie w Twojej rodzinie i Ojczyźnie.

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy». Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie». Iz 40, 1-5. 9-11

Drogę Panu przygotujcie… Może niewielu znajdziesz nieochrzczonych. Natomiast coraz więcej jest osób, które tracą wiarę, załamują się, a nawet oficjalnie potrafią powiedzieć, że nie potrzebują Kościoła, sakramentów i w ogóle Boga. I to potrafią powiedzieć ludzie ochrzczeni! Tak można wyprosić Jezusa ze swojego życia.

Jak na nowo przygotować Mu drogę do takich serc? Jak powiedział kiedyś św. Jan Paweł II do biskupów: GDZIE JEST WASZE ŚWIADECTWO? I tak jeden z biskupów, którzy to usłyszeli jest dzisiaj naprawdę bardzo mocnym świadkiem wiary. Usłysz więc dzisiaj słowa wielkiego świętego. Nie ważne czy jesteś biskupem, kapłanem, rodzicem, nauczycielem, czy młodym człowiekiem. GDZIE JEST TWOJE ŚWIADECTWO?

Bracie/Siostro wróć całym sercem do Boga. Żyj przykładnie! I głoś jak prorok Izajasz: OTO WASZ BÓG! OTO PAN BÓG PRZYCHODZI Z MOCĄ I RAMIĘ JEGO DZIERŻY WŁADZĘ. On pragnie nosić was na swych ramionach jak jagnięta. Nie uciekajcie z Jego ramion, bo cała wataha wilków tylko czeka na ten dramatyczny moment odejścia od wiary.

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Tt 2, 11-14; 3, 4-7

Ukazała się łaska Boga… Kto dostrzegł tą łaskę, poszedł za Jezusem całym sercem, wyrzekł się bezbożności i żądz światowych, rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie żyje na tym świecie. Taki człowiek ma błogosławioną nadzieję na życie w Bożym królestwie. O, jak wielki i dobry jest Bóg w swoim planie zbawienia.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,
i odnawiasz oblicze ziemi. Ps 104, 24. 30

Boże, kochany Ojcze, Ty odnowiłeś oblicze ziemi posyłając swojego Syna. Dziękuję za łaskę chrztu świętego. Dziękuję za łaskę wiary. Dziękuję za Ducha Świętego, który stale prowadzi mnie do głębszego przeżywania wiary. Błogosław Panie moim rodzicom, kapłanom i wszystkim, którzy przyczynili się do mojego kroczenia drogą wiary.
Maryjo, kochana Mamo, która już tyle lat opiekujesz się naszą Ojczyzną, proszę, wstawiaj się za nami, a zwłaszcza za twymi dziećmi, które już ledwo wierzą albo utraciły łaskę wiary. Pomóż im wrócić do Twego Syna.
Św. Józefie, ty wierzyłeś do końca mimo tak wielu przeciwności. Wstawiaj się za mężczyznami, mężami, ojcami, dziadkami, aby odważnie prowadzili swoje rodziny do żywej wiary i relacji z Bogiem.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz