Ostatnia wola: Idźcie…

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Mk 16, 15-20

Posłuchaj ostatniej woli swoje Mistrza i Pana. Masz iść i głosić. Pamiętaj jednak, że pierwsi uczniowie długo byli przy swoim Nauczycielu. Widzieli wiele cudów. Rozmawiali ze Zmartwychwstałym. I wreszcie otworzyli się na Ducha Świętego, który uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii w sposób prawdziwie mężny bez względu na konsekwencje.

Ty także zanim pójdziesz głosić, to idź cały czas w głąb swojego serca i Trwaj w intymnej relacji z Jezusem. Wzrastaj we wspólnocie, modlitwie, sakramentach. Nabieraj sił duchowych. W końcu proś o wylanie Ducha Świętego na Ciebie, aby obficie spłynęły do Twego wnętrza dary, owoce i charyzmaty Ducha Świętego.

Przyjdzie taki moment, w którym Kościół zaprosi Cię do dawania świadectwa w większym gronie. Póki co wzrastaj i mów o Jezusie tym, których Bóg postawi na Twojej drodze. Serce wskaże Ci, że konkretny człowiek w tym momencie potrzebuje usłyszeć o Chrystusie i Dobrej Nowinie.

Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Dz 1, 7-8

Być świadkiem Jezusa po krańce ziemi. Żeby niektórym udało się być tym świadkiem chociaż we własnym domu, to byłoby już super. Potem dodać szkołę, pracę, sąsiedztwo, parafię itd. Gdy zstąpi na Ciebie Duch Święty, to sam nie ogarniesz, gdzie i jak głosisz. Oddaj się Duchowi i pozwól poprowadzić się (oczywiście w posłuszeństwie Kościołowi, który daje Ci konkretnego kapłana, aby czuwał nad Twoim wzrostem i głoszeniem).

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ef 4, 1-6

Bóg działa we wszystkich. On posługuje się nawet tymi, którzy pogubili się i doświadczają wiernych. Przez takie Boże dopusty wielu oczyszcza się podczas świadczenia o Bogu. Jeżeli ktoś głosi Ewangelię z pychy i dla swojej chwały, to wyłoży się na próbach, aby spokornieć. Jeśli czyni to w pokorze, to zniesie wszystko w jedności z Jezusem ukrzyżowanym.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt 28, 19a. 20b

Panie Jezu, dziękuję za słowa: Idźcie… Ja jestem z wami…
Maryjo, dziękuję za to, że zawsze jesteś ze mną.
Św. Józefie, prowadź mnie odważnie, jak prowadziłeś Świętą Rodzinę.

PS Wczoraj żegnałem na pogrzebie swojego ukochanego wychowawcę ze szkoły podstawowej. To był mój mentor sportowy, który pokazał mi piękno pracowitości i wprowadził na wiele górskich szczytów. W kościele pojawiła się jego fotografia, gdy patrzy na góry, a na dole zdjęcia była sentencja zakończona słowami: ODWAŻ SIĘ I IDŹ. Bóg przez tego nauczyciela pokazał mi, że trzeba być odważnym i zdobywać szczyty. Dzisiaj jestem już po wielu szczytach z różańcem w ręku. Zdobywać szczyty z Bogiem i chwalić Go na wysokościach, to pewien przedsmak nieba.
Panie Dariuszu, do zobaczenia na Bożych wysokościach!

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam także umacniające załączniki:

oraz

Dodaj komentarz