On naprawdę działa!

Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli. Rz 8, 13b

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
W tym szczególnym dniu
(Sekwencja do Ducha Świętego – Papież Innocenty III)

Wzywaj dzisiaj Ducha Świętego… On chce przyjść do Ciebie i ożywić Twoje serce… Zaprzyjaźnij się z Nim… Nie ma serca, którego On nie potrafiłby ożywić i wlać prawdziwą miłość… Proś z całą pokorą jaką masz w sobie…
Odkąd zacząłem modlić się sekwencją do Ducha Świętego – moje życie nabrało duchowego tempa… Ciężko ogarnąć kolejne sytuacje, w których przecieram oczy… On naprawdę działa!
Duchu Święty dziękuję za to, że mogę przyjaźnić się z Tobą… Dziękuję za wszystkie dobre natchnienia i odwagę, by za nimi iść… Tobie oddaje moje życie… Bądź w mojej mowie, gestach, spojrzeniach, dotyku i każdej postawie… Działaj według swojej woli!

Dodaj komentarz