Wielkość Jana Pawła II

On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. Ef 4, 11-14

W dzisiejsze wspomnienie św. Jana Pawła II spróbuj ponownie zobaczyć miłość Boga do słabego człowieka… Karol Wojtyła był wybitną osobą – to fakt, ale źródłem jego talentów był Stwórca, z którym on po prostu pięknie współpracował…
Ty masz tego samego Boga, która chce obdarowywać Cię swoimi łaskami, abyś wzrastał do miary wielkości według Pełni Chrystusa… Jeśli w to uwierzysz i już dzisiaj zaczniesz częściej chodzić na Eucharystię, do spowiedzi oraz na konkretną formację, to będziesz bardzo blisko świętości… Dołóż do tego codzienne obcowanie ze Słowem Bożym… To wszystko czyń z dziecięcą wiarą i ufnością… Uwierz w To, że możesz być człowiekiem, który dojdzie do miary wielkości św. Jana Pawła II, a nawet pełni Jezusa Chrystusa.
Poproś św. Jana Pawła II o wstawiennictwo. Nie bój się wołać do Niego o łaskę wzrastania w świętości…

Dodaj komentarz