Oddaj Maryi przedświąteczne niepokoje

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Łk 1, 28-38a

Wejdź z Maryją w ten świąteczny tydzień. Popatrz sercem na Jej postawę w dzisiejszej Ewangelii. Posłuchaj słów, które wypowiada do Niej Anioł. Ona jest pełna łaski. Proś za Jej wstawiennictwem, aby tegoroczne święta były dla Ciebie i Twojej rodziny wielkim duchowym wydarzeniem. Już dzisiaj zadbaj o atmosferę miłości wśród najbliższych.

Naśladuj Maryję z całą Jej pokorą. Przyjmij postawę sługi/służebnicy. Pomagaj we wszystkich obowiązkach rodzicom/żonie/mężowi/dziadkom. Szukaj okazji do służby. Nie wstydź się dobroci, którą masz w sercu. Nie bój się tekstów typu: co się stało, że tak się odmieniłeś? Przemilcz je pokornie albo daj świadectwo, że Bóg daje Ci pragnienie pomocy lub powiedz: zawierzyłem się Maryi i Ona wyprasza mi gorliwość. Uwierz w to, że Twoja bezinteresowna pomoc w domu może odmienić atmosferę i wprowadzić Boży pokój.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,
Twą wierność będę głosił moimi ustami
przez wszystkie pokolenia. Ps 89, 2

Obyś w czasie tych świąt oraz dłuuuugo po nich – śpiewał o łaskach Pana! Niech się tak stanie!

Panie Jezu, dziękuję Ci za Mamę pełną łaski, która cały czas wstawia się za nami u Ciebie, abyśmy mogli oddawać Ci czystą chwałę za wszelkie dobro.

Maryjo, kochana Mamo, Ty widzisz nasze braki, wszelki wstyd i przedświąteczne niepokoje. Oddajemy się Tobie na ten czas i dalsze życie. Zajmij się nami i wyproś nam bycie prawdziwymi sługami i służebnicami na chwałę Bożą.

Dzisiejszy załącznik może unosić Twoje serce każdego dnia w tym świątecznym czasie:

Dodaj komentarz