Pełna łaski

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 36-38

Wyobraź sobie młodą dziewczynę, która nagle widzi anioła. Po pierwsze ona nie ucieka. Maryja słucha, rozważa każde słowo, odpowiada z drżącym głosem, aż w końcu pokornie zgadza się z wolą Bożą, którą oznajmia jej Boży posłaniec. Oczywiście Matka Boża była wyjątkowo napełniona łaską i w pełni zdolna do podjęcia najpiękniejszej misji, jaką człowiek może sobie wyobrazić. Mimo to jej wola była w pełni oddana Stwórcy, ponieważ Jego miłowała ponad wszystko.

Gdyby tak do Ciebie przyszedł dzisiaj anioł z jakąś ważną misją, czy wystarczyłoby Ci łaski, żeby powiedzieć Bogu TAK? Nie chcę na siłę wymyślać zadań, które mógłby zlecić Ci anioł. Jedno jest pewne, że nie będzie to misja, którą miała Maryja. Natomiast może to być: pójście drogą kapłaństwa lub życia konsekrowanego, podjęcie decyzji o małżeństwie, poczęciu i wychowaniu po chrześcijańsku wspaniałych dzieci, dawanie Bożego światła w domu, szkole, pracy itd. Czy jesteś gotowy na podjęcie tych misji? A może znasz swoje ograniczenia i mówisz, jak ja dam radę?

Usłysz sercem odpowiedź anioła: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Zaprzyjaźnij się z Duchem Bożym, który daje tak wielką moc w sercu, ciele i umyśle, że naprawdę przestaniesz lękać się jakichkolwiek wyzwań. Codziennie zapraszaj do swojego wnętrza Ducha Świętego z Jego darami, owocami i charyzmatami. Uwierz mi, że zaczniesz żyć tak na serio i zaskoczysz samego siebie.

Bracia: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski. Ef 1, 3-6

Uwielbiam Cię Panie, za to, że wybrałeś mnie przed założeniem świata, abym był święty i nieskalany przed Twoim obliczem. Dałeś mi Siebie w sakramentach, abym stale zbliżał się do Ciebie i stawał się jeszcze bardziej napełniony Twoją miłością. Daj mi swego Ducha. Niech Jego moc osłania mnie przed złem i uzdalnia do podejmowania pięknych wyzwań.

Polecam dzisiaj klasyk:

oraz

One Reply to “Pełna łaski”

  1. Myślę że wszystko do czego powołuje Bóg poprzez swoich Aniołów sprowadza się do obietnicy danej Maryi, ma się w nas narodzić Syn Boży Jezus. Bez Jego obecności w moim sercu nie byłoby możliwe ani moje małżeństwo, ani przejście przez wszystkie możliwe kryzysy, ani przyjęcie kolejnych dzieci ani gdy owdowiałem wejście w powołanie kapłańskie. Wszystko to swoją Mocą sprawił Jezus, gdy Go zaprosiłem do mego serca, by w nim działał.

Dodaj komentarz