Niewygodni Nauczyciele Prawdy

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. Łk 11, 49-54

W Dzień Edukacji Narodowej warto pochylić się nad misją nauczyciela i wychowawcy. Ilu nauczycieli wzięło klucze poznania konkretnych dziedzin i pomogło młodym w odkrywaniu świata, piękna, prawdy i dobra? Czy każdy nauczyciel korzystający z rozumu doszedł do poznania najczystszej Prawdy – Jezusa Chrystusa? Dlaczego tak wielu nauczycieli, rodziców i w konsekwencji uczniów boi się przyznawać do Boga – źródła miłości, prawdy i wszelkiego dobra? Nawet w kościołach ludzie przestają wierzyć w to, co głosi kapłan. Jakoś dziwnie nie widzą i nie słyszą prawdy. Co się stało? Gdzie są żywi świadkowie wiary i Ewangelii?

Ktoś niedawno powiedział: POGUBILIŚMY SIĘ… Czas wrócić. Rozejrzyj się i szukaj osób posłanych przez Boga. Był św. Jan Paweł II. Było wielu świętych. Cisi, święcie żyjący są pośród Ciebie. Potrzeba tylko patrzeć oczami wiary. Zobacz, kto jest wytykany i prześladowany za wiarę i pobożność. Szybko zauważysz, kogo nie lubią demony. Taka obserwacja da Ci dużo do myślenia i wskaże kierunek słuchania. Prorocy byli i są posyłani przez Boga. Poznacie ich po owocach. Nie zabijaj ich słowem, obmową, oceną itp. Przyjdzie czas, że każdy zda sprawę z takich osądów.

Jest to sprawiedliwość Boża dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Rz 3, 22-25a

Mocą Krwi Chrystusa otrzymujesz przebłaganie grzechów. Bądź wdzięczny i nie miej udziału w przelewaniu krwi (lub przynajmniej oczernianiu, obmawianiu) osób posłanych z misją nawoływania do nawrócenia.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią. Ps 130, 3-4

Kochany Boże, błagam Cię za wszystkimi ludźmi, którzy odrzucają proroków, szydzą z nich i nie chcą przyjąć postawy nawrócenia, skruchy i pokuty. Proszę Panie, daj im łaskę szczerego powrotu do Ciebie.
Maryjo, kochana Mamo, jak wielki jest Twój ból, gdy Twoi umiłowani, wierni i oddani są prześladowani. Po raz kolejny przeżywasz mękę i śmierć swego Syna. Mamo, ratuj nas biednych, ślepych grzeszników.
Św. Józefie, proszę, wstawiaj się za nauczycielami, aby odważnie głosili Prawdę bez względu na konsekwencje.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz