Pragnienie sprawiedliwości

Głoście wśród ludów,
że Pan jest królem.
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według swej prawdy. Ps 96, 10. 13

Od zawsze ludzie pragną sprawiedliwości i narzekają, że nie mogą doczekać się jej tu na ziemi. Mimo mniejszych i większych starań wykształconych osób zawsze u kogoś pozostaje niedosyt po konkretnym wyroku. Tak może być począwszy od prostej domowej sytuacji, w której mama lub tata oceni niezbyt sprawiedliwie dwóch rozrabiających synów. Potem dochodzą człowiekowi różne momenty w szkole, pracy, a nawet i w sądach, gdzie ktoś subiektywnie poczuje się skrzywdzony. Myślę, że niewiele pomylę się, jeśli napiszę, że przynajmniej raz poczułeś się niesprawiedliwie osądzony.

Z pomocą przychodzi Ci dzisiaj Słowo Boże. Psalmista głosi prawdę, że Bóg będzie sądził świat sprawiedliwie. Dlatego też nie musisz lamentować i wielce przejmować się, że ktoś wyrządził Ci krzywdę. Będzie taki czas, w którym Bóg upomni się o prawdę i sprawiedliwość. Póki co proś Pana o łaskę wybaczenia osobie, która według Ciebie niesprawiedliwie oceniła Twoją sytuację. Nie próbuj być sędzią tego człowieka. Oddaj go jedynemu sprawiedliwemu Sędziemu i proś o miłosierdzie dla niego oraz o przemianę serca.

Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jk 2,13

W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje mocną przestrogę między innymi dla ludzi uczonych;

Jezus przemówił tymi słowami: «Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda! Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta». Mt 23, 23-26

Czyż wielu ludzi nie przecedza dzisiaj komara, a usta ma zapchane wielbłądem? Tak dla mnie wygląda człowiek, który czepia się wszystkich o wszystko, a sam żyje w grzechu śmiertelnym (tym samym jest w wielkiej ciemności i nie ma jasnego rozeznania dobra i zła). Podobnie będzie z wszystkimi rodzicami, nauczycielami, szefami i sędziami, jeśli nie zbliżą się sercem do miłosiernego i jednocześnie sprawiedliwego Boga. Jeśli ktokolwiek musi o czymś zawyrokować, to niech najpierw zadba o wnętrze swojego serca i prosi Boga o łaskę rozeznania konkretnej sytuacji, aby nikogo nie skrzywdzić. W ten sposób społeczne pragnienie sprawiedliwości zostanie zaspokojone przynajmniej w minimalnym stopniu tu na ziemi, zanim Bóg objawi pełnię prawdy o każdym z nas na Sądzie Ostatecznym. Oby wtedy nie zabrakło dla nikogo miłosierdzia.

Panie Boże, dziękuję Ci za dzisiejsze przesłanie o sprawiedliwości oraz zaproszenie mnie do nieustannego oczyszczania serca, aby móc ostać się w dniu triumfu prawdy.

Polecam dwa załączniki:

oraz

Dodaj komentarz