Niebiosa głoszą chwałę Boga

Jezus powiedział do Tomasza: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię». J 14, 6-14

Spróbuj znaleźć siebie w tej scenie. Poczuj się jednym z najbliższych uczniów Jezusa. Usłysz, że Twój Pan i Nauczyciel jest drogą, prawdą i życiem. Będąc z Nim masz wszystko. Znasz drogę, podążasz w prawdzie, nie szukasz już sensu życia. Co więcej, patrząc na Jezusa widzisz także Boga Ojca. Masz łaskę widzenia Tego, którego ludzie nigdy nie mogli zobaczyć. Zatrzymaj się przez chwile i popatrz sercem na Jezusa. Zobacz całą głębię Jego osoby oraz zjednoczenie z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym.

Wiem, że to trudne zadanie, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli nie wiesz, o co prosić w imię Boże, to proś właśnie o takie głębokie spojrzenie na Jezusa. Im mocniej otworzysz się na łaskę wiary, tym bardziej zobaczysz dzieła Boże, które Pan będzie dokonywał przez Twoje ręce, mowę i wszelkie postawy.

Tak czynili pierwsi uczniowie Jezusa. Po latach wędrowania z Nim i obserwowania znaków oraz po spotkaniu Go zmartwychwstałego, a także po otrzymaniu Ducha Świętego, ich serca płonęły Bogiem i nic nie mogło ich powstrzymać. W swoim czasie ponieśli śmierć męczeńską, ale to była ich droga prosto do nieba. Stali się godnymi cierpieć dla chwały Bożej, którą głosili całym sobą.

Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata. Ps 19, 2. 5

W Ewangelii św. Łukasza można przeczytać słowa Jezusa, który stwierdza, że jeśli jego uczniowie zamilkną, to kamienie wołać będą. Chwała Boża jest głoszona od stworzenia świata. Głosi ją natura i ludzie idący za Bożym natchnieniem. Zapraszam Cię, abyś wpisał się w historię zbawienia pięknym głoszeniem chwały Boga poprzez swoje czyny i słowa. Jeśli chcesz w wieczności wychwalać Pana, to zacznij już teraz, żebyś później nie był zaskoczony 🙂

Najdroższy Jezu, dziękuję za objawienie mi w Twoim słowie, że jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. Dziękuję za łaskę wiary w Trójcę Świętą. Prowadź mnie, abym całym życiem głosił chwałę Boga!

oraz

Dodaj komentarz