Nie daj się zwątpieniu

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie» – mówi Pan. Iz 49, 14-15

Ile razy dopuściłeś w swoim sercu myśl o tym, że Bóg zapomniał o Tobie? Jeśli zdarzyło Ci się to przynajmniej raz, to przypomnij sobie całą historię zbawienia. Zobacz oczyma wiary stworzenie świata, wszystkie przymierza i wreszcie ofiarę jaką złożył Bóg Ojciec z własnego Syna za Ciebie. Mam nadzieję, że po kilku takich obrazach przypomnisz sobie, że nikt nigdy nie darzył Cię równie wielką miłością i troskliwością.
Przeproś dzisiaj Boga za wszystkie chwile zwątpienia. Podziękuj za każdy dzień, który do dzisiaj przeżyłeś. Twoje życie jest wielkim i niepowtarzalnym darem. Postanów przeżywać je na większą chwałę Stwórcy. Nie martw się zbytnio o sprawy tego świata. Buduj Królestwo Boże, a wszystko będzie Ci dodane w swoim czasie. Nie lękaj się prób, które przyjdą. Twoje serce zjednoczone z Panem przetrwa wszystko;

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Mt 6, 31-33

Ojcze, dziękuję za to, że byłeś przy mnie nawet wtedy, kiedy ja oddalałem się od Ciebie i Twoich przykazań. Dziękuję za to, że nigdy we mnie nie zwątpiłeś. Prowadź mnie swoją łaską, abym i ja nigdy nie zwątpił w Ciebie.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie, przed Nim wylejcie wasze serca. Ps 62, 6. 9

oraz

Dodaj komentarz