Mój Król

Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. J 18, 36-37

Wyobraź sobie Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata w koronie cierniowej na krzyżu – tronie, który mu przygotowaliśmy na ziemi… Gdzie jest Jego Królestwo?… Czyżby było w sercu?… Przecież je też przebiliśmy… Potęga Jego Królestwa sięga głębiej niż tylko słabe ciało, które ranimy… Prawdziwa siła płynie z Ducha, którego nikt nie potrafił zabić… Tego Ducha Bóg pragnie dać także Tobie… Jeśli chcesz mieć udział w Jego Królestwie powierz się Mu, a nie będziesz zawstydzony… Choćby ludzie wyśmiewali Cię każdego dnia, a ciało Twoje zniszczyli doszczętnie – On odda je Tobie przy zmartwychwstaniu… Buduj Jego duchowe Królestwo w swoim wnętrzu… Nie lękaj się tego świata, który potrafi zabić tylko ciało…

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Mt 10, 28

Panie Jezu Ty jesteś moim jedynym Królem i Zbawicielem! Buduj w moim sercu swoje Królestwo! Nie pozwól złemu zwyciężyć mojego ducha, który w Tobie pokłada całą ufność!

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Dn 7, 14

Dodaj komentarz