Nie bądź niedowiarkiem

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». J 20, 24-29

Czy doświadczyłeś kiedyś podobnej sytuacji? Może ktoś z Twoich bliskich był na jakimś charyzmatycznym spotkaniu, na którym doświadczył obecności żywego Jezusa. Czy uwierzyłeś w to? A może czekasz aż Jezus przyjdzie do Ciebie osobiście. Proś o łaskę wiary, a otrzymasz coraz głębsze rozumienie tajemnic Bożych.
Wczoraj po raz kolejny doświadczyłem, jak wspaniała i potrzebna jest ewangelizacja. Będąc na rekolekcjach oazowych poszliśmy z młodzieżą do ludzi z Dobrą Nowiną. Młodzi przyszli pełni entuzjazmu i energii. Jedna z grup poprosiła mnie, abym odwiedził kobietę, która ich ugościła i zwierzyła się, że kilkanaście lat nie była u spowiedzi. Kilka godzin później byłem u niej, aby pomóc jej pojednać się z Panem. Uwielbiałem Boga za to, że wysłał do niej swoich młodych aniołów, które doprowadziły tą panią do pasterza.
Myślę, że w Twoim życiu będzie jeszcze wielu takich aniołów, które będą chciały przyprowadzić Cię do Boga. Uwierz im. Jezus często posługuje się ludźmi, z którymi ma żywą relację. Bądź jednym z nich. Zasmakuj radości zdobywania ludzi dla Królestwa Bożego.
Panie, uwielbiam Cię za to, że stale ukazujesz się ludziom i zachęcasz ich do głoszenia Ewangelii i zdobywania serc dla Ciebie.

oraz

Dodaj komentarz