Pojmujesz to?

Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». J 20, 17

Ojca mego i Ojca waszego… Boga mego i Boga waszego… Pojmujesz to?… Nie wiem, czy naprawdę wierzysz w to, co dokonało się w Wielkanoc… Ale spróbuj w prostocie serca przyjąć także dzisiejsze słowa Jezusa… Wszechmogący Bóg, który dokonał największego Dzieła w historii wszechświata jest Twoim i moim Ojcem… Nie zdziwię się, jeśli Twój umysł powie STOP… Oddaj Panu tę barierę… Zostań w tym momencie… Dziękuj… Uwielbiaj… Proś z pokorą o cokolwiek zechcesz… To jest Twój TATA… On panuje nad wszystkim… Nie musisz lękać się świata… On jest ponad nim… Przestań już wątpić… Uznaj swoją małość wobec tej tajemnicy… Po raz kolejny zawierz Mu swoje życie… Zerwij z grzesznymi przywiązaniami… Oddaj je Ojcu… On jest silniejszy od tego, co zniewala… Posłuchaj św. Piotra:

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Dz 2, 40-41

Znając prawdę o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał – nie możesz zostawić tego dla siebie… Jeśli Ciebie uratowano z otchłani – to i Ty ratuj innych!… Idź z mocą!… I nie zapominaj, że Tata jest z Tobą!
Panie, niech tegoroczne święta nadadzą nowy dynamizm w głoszeniu Twojej Ewangelii!…

Dodaj komentarz