Najlepsza cząstka

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona». Łk 10, 38-42

Wejdź na chwilę w obraz z dzisiejszej Ewangelii. Zobacz dwie piękne postawy Marty i Marii. Obie kochają Jezusa. Jedna pragnie Go ugościć najlepiej, jak tylko potrafi. Druga natomiast nie chce oderwać wzroku od swego Pana. W tej sytuacji Martę niepokoi ,,bierność” Marii. Ona wolałaby, żeby siostra pomagała jej. Zauważ, że Chrystus widzi wnętrze obu sióstr i nie nakazuje Marii usługiwania. Co więcej, On pochwala jej postawę przylgnięcia sercem do Niego.

Jaki jest stan Twojego serca? Czy masz takie momenty, w których lgniesz do Boga i całkowicie zapominasz o wszystkich obowiązkach, pracy, ludziach i jesteś sam na sam ze swoim Panem? Może to być dla Ciebie Eucharystia (to chwila, w której najpełniej dotykasz Jezusa), adoracja, czytanie Pisma świętego albo spacer, na którym rozmawiasz z Jezusem swoimi słowami. Szukaj takich chwil. Obieraj najlepszą cząstkę.

Oczywiście naśladuj także Martę w gorliwym wykonywaniu wszystkich czynności. Gdy będziesz stale wybierał w swoim życiu Boga, to uwierz mi, że nie zabraknie Ci chęci do pracy, służby i kochania wszystkich osób, które będą wokół Ciebie. Bóg jest naprawdę hojny w dawaniu wszelkich łask tym, którzy Go kochają z całego serca i lgną do Niego niczym dzisiejsza ewangeliczna Maria.

Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Por. Łk 8, 15

Panie Jezu, dziękuję Ci za łaskę wytrwałości w czynieniu dobra. Wiem, że to dzięki Tobie mam wciąż siłę i chęci do kochania ludzi i spalania się na Twoją chwałę. Bądź uwielbiony w każdym moim słowie i czynie.

Polecam umacniające załączniki:

oraz

Dodaj komentarz