Mój umiłowany Kościół

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Mt 16, 15-19

Bóg Ojciec objawił Szymonowi Piotrowi prawdę o Jezusie. Co Tobie objawia Bóg Ojciec w powyższych słowach Ewangelii?

W moim sercu rozpala się wielka miłość do Jezusa i Jego Kościoła, do którego zostałem przyjęty w chrzcie świętym. To właśnie w tym Kościele przyjąłem godność dziecka Bożego. To w tym Chrystusowym Kościele wzrastam do świętości poprzez życie sakramentalne. To w tym Kościele słyszę, że moje imię zapisane jest w niebie! To tutaj czuję się prawdziwie bezpieczny i wyposażony we wszelkie dary i łaski, aby wygrywać z pokusami. To w tym Kościele buduje najszczęśliwszą relację z Pasterzem, który dba o mnie i nic mi nie brakuje.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie. Ps 23, 1

Uwielbiam także Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego za Piotra naszych czasów – papieża Franciszka i modlę się, aby pełen Ducha Bożego przewodził Kościołowi ku bramom nieba. Pragnę, aby był wzorem dla wszystkich pasterzy biskupów i kapłanów.

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 1 P 5, 1-4

Paść STADO BOŻE po Bożemu. Nad tymi słowami można rozmyślać dniami i nocami. To słowo dla każdego pasterza, a także ojca rodziny. Mieć Bożą trzódkę i troszczyć się o nią tak, jak Bóg Ojciec z całą miłością, cierpliwością, łagodnością, miłosierdziem, ale także stanowczością i prawdą… Myślę, że warto posłuchać ŚWIADKA CHRYSTUSOWYCH CIERPIEŃ i nie bać się oddawać życie dla ratowania owiec. W końcu to jest naśladowanie najwspanialszego Pasterza…

Panie Jezu Chryste, dziękuję za Kościół święty i za każdego pasterza. Uświęć w prawdzie wszystkich pasterzy, aby w jedności z Tobą i Twoim Kościołem przewodzili Ludowi Bożemu.

Maryjo, kochana Mamo wszystkich ziemskich pasterzy, polecam Tobie i św. Józefowi papieża, biskupów, kapłanów i ojców rodzin. Uproście nam łaskę całkowitego przylgnięcia do Syna Bożego i przewodzenia Bożej owczarni według woli Najwyższego Pasterza.

Dodaj komentarz