Najgłębsza modlitwa

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 7-15

Niech Twoje dzisiejsze OJCZE NASZ będzie inne niż zwykle. Modląc się tymi słowami uświadom sobie w całej głębi serca, że te słowa wypowiedział Jezus i On pragnął, abyś modlił się właśnie w ten sposób. Kierując do Boga Ojca każde zdanie, pochylaj się sercem nad tą głęboką treścią.

Podziękuj z całego serca za to, że możesz mówić do Boga – OJCZE.
Zapragnij całym sobą, aby święte imię Boga było wszędzie szanowane i rozsławiane.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię. Ps 34, 4

Zapragnij Bożego Królestwa w sercach wszystkich ludzi na ziemi.
Proś pokornie o wypełnianie woli Bożej poprzez Ciebie i każdego człowieka.
Proś o chleb nie na jutro albo na czas emerytury. Proś o chleb na teraz. Jutro poprosisz o chleb na jutro. Zobacz w tej prośbie lekcję głębokiego zaufania.

Proś o przebaczenie. Proś codziennie, bo ranisz Boże serce codziennie. Jesteś jeszcze słaby i potrzebujesz prosić o przebaczenie. Prosząc o nie, nie wpadniesz tak łatwo w zasadzkę pychy.
Znając swoją biedną grzeszność, miłosiernie wybaczaj innym. To jest wolą Twego Ojca w niebie.
Proś o ochronę przed wszelkimi pokusami. Szukaj schronienia w Bożej łasce. Bóg pragnie zachować Cię od złego. Jeśli będzie trzeba, On pośle do Ciebie całe zastępy aniołów.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Ps 34, 5

Boże, kochany Tato, dziękuję za dzisiejszą lekcję modlitwy przekazaną z wielką miłością przez Twojego Syna.

Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy modlili się całym sercem i uwielbiali razem z Tobą Trójcę Świętą.

Dodaj komentarz