Miłować jak On

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». Łk 6, 27-38

Jak dojść do nieba i otrzymać wielką nagrodę? Słuchać Jezusa, miłować nieprzyjaciół, dobrze czynić, błogosławić, modlić się za prześladowców, nadstawiać drugi policzek, dawać chętnie odzienie i inne rzeczy, być całkowicie bezinteresownym, pożyczać, być miłosiernym, nie sądzić, nie potępiać, odpuszczać. Dodam tylko, że te wszystkie postawy mają być także, a może i przede wszystkim wobec nieprzyjaciół, nienawistnych, przeklinających, oczerniających, atakujących itp. Czy Jezus stawia dzisiaj poprzeczkę zbyt wysoko?

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem. J 13, 34

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny… Jeszcze żyjesz dzięki miłosierdziu Bożemu. On wciąż patrzy na Ciebie cierpliwie i czeka aż całym sercem odpowiesz na Jego miłość i staniesz się Jego narzędziem w dzieleniu się prawdziwą, bezinteresowną miłością. Czy chcesz iść za Bożym głosem po wieczną nagrodę? Nie bój się, że nie podołasz. Bez łaski Bożej nie jesteś w stanie nic uczynić z dzisiejszych zaleceń Jezusa. Jeśli jednak pozwolisz Mu działać w swoim sercu i powiesz: KOCHAJ PANIE WE MNIE I PRZEZE MNIE WSZYSTKICH, to zobaczysz cuda!

Wtedy Dawid zawołał do Saula: «Oto dzida królewska, niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu». 1 Sm 26, 22-23

Dawid odpowiedział swojemu prześladowcy miłością. Mógł zabić tego, który czyhał na jego życie. Zdawał sobie jednak sprawę z nagrody, którą Bóg ma dla sprawiedliwych i wiernych. Ty podobnie miej w pamięci to, że Bóg Ojciec patrzy na Twoje serce, każdy Twój czyn i Twoją miłość.

Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca. Ps 103, 2-4. 8. 10

Nigdy nie zapominaj o dobrodziejstwach Boga. A największym dobrodziejstwem jest Boże miłosierdzie, z którego czerpałeś już nie raz i na pewno będziesz potrzebował go na sądzie ostatecznym. Słuchaj więc głosu Boga i nie bądź starym, zawistnym człowiekiem.

Bracia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 1 Kor 15, 45-48

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje przyjście na ziemię i ukazanie prawdziwej drogi życia i kochania. Trwaj we mnie i kochaj taką miłością, jakiej pragniesz.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości, Ty kochasz wszystkie dzieci, pomóż mi kochać całym sercem prześladowców i tych, których codziennie spotykam.
Św. Józefie, dziękuję za twoją postawę pokory i cichości w miłości nieprzyjaciół.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz