Odwieczna miłość

Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i zaczniesz tańce pełne wesela. Jr 31, 3-4

Czy masz czasami wrażenie, że Bóg jest dla Ciebie zbyt dobry?… W głębi serca możesz czuć, że nie zasługujesz na Jego miłość i łaskawość… To poczucie rodzi się z grzechów, które niszczą w Tobie prawdziwy obraz Boga… Prorok Jeremiasz pisze dzisiaj o odwiecznej miłości Stwórcy do swojego ludu… Bóg obiecuje, że odbuduje prawdziwe piękno w swoich wiernych i zaprosi ich do nieopisanej radości i wesela… On cały czas odbudowuje swój lud, a konkretnie każdego człowieka, który chce wejść z Nim w zażyłą relację… Gdy ktoś uczyni ten śmiały krok ku Panu – zaczyna być prawdziwym światłem tam, gdzie pracuje i służy Kościołowi…
Kochany bracie/siostro ta odwieczna miłość Boga jest także dla Ciebie… Otwórz już dzisiaj serce na łaskawość Pana… On nie chce karcić Cię za Twoje grzechy… Wręcz przeciwnie – On chce opatrzyć Twoje rany i przygarnąć Cię do siebie…
Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel. Iz 54, 7-8
Panie, dziękuję za Twoją odwieczną miłość i łaskawość!

Dodaj komentarz