Mała rada przed spowiedzią

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Dobry jest Pan i łaskawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy ubogich dróg swoich. Ps 25, 6-9

Nadszedł szczególny czas zbliżania się do Boga… Wielu ludzi próbuje w tym okresie narodzić się na nowo… W parafiach przeżywamy czas rekolekcji i spowiedzi… Może zastanawiasz się, co zrobić, aby tym razem zmiana Twojego myślenia i działania dokonała się na stałe?…

Proponuje pójść z pokorą na wszystkie rekolekcyjne nauki i powiedzieć w sercu: ,,Duchu Święty to Ty mów do mnie i poruszaj moje serce… Oddaję ten czas Tobie… Niech Twoja wola pełni się w moim życiu… Pragnę narodzić się na nowo i zawierzyć Tobie całe moje życie… Chcę wyjść z ciasnoty mojego umysłu i pójść za Tobą dokądkolwiek zechcesz… Przygotuj mnie do szczerej spowiedzi i daj mi łaskę wiary w pełnię Bożego przebaczenia… Niech się dzieje Twoja wola…”

Bóg pragnie Twojej przemiany bardziej niż Ty sam… Pozwól mu działać… Oddaj ten czas i przestań lękać się rewolucji w Twoim życiu… Gdy Pan natchnie Twoje serce konkretnym planem, to da Ci także wystarczająco łaski, byś zmienił się w danej materii…

Zawierzam Ci Panie siebie na czas świętego czasu rekolekcji i spowiedzi… To Ty działaj i otwieraj mój ciasny umysł na Twoją wolę… Ufam Tobie i nie lękam się tego, co chcesz czynić z moim życiem… Tobie je oddaje…

Dzisiaj mała rada przed spowiedzią…

One Reply to “Mała rada przed spowiedzią”

Dodaj komentarz