Podziel się…

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Łk 3, 10-11

Ile razy w życiu zadawałeś Bogu i ludziom pytanie: co mam czynić?… Dzisiaj dostajesz konkretną odpowiedź od św. Jana Chrzciciela… Czy jesteś gotowy wypełnić tą „trudną” wolę?… Jak wygląda Twoje przywiązanie do ciężko zarobionej marności?… Czy masz serce otwarte na drugiego człowieka?… A może umierasz na raty w samolubnym egoizmie?… Proś Boga dzisiaj o serce radosne i chętne do dzielenia się tym, co zdobyłeś dzięki łasce zdrowia, którą masz od Najwyższego… I przestań się martwić, że coś stracisz…

(…)trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Dz 20, 35

Proś Boga dzisiaj o odwagę bycia miłosiernym i wewnętrzną radość podczas dzielenia się tym, czym możesz…

(…) albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 2 Kor 9, 6-7

Niech ten Rok Miłosierdzia będzie pełen cudów! A pierwszym z nich niech stanie się przemiana Twojego serca… Pan naprawdę chce odnowić Cię swoja miłością…

Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości. So 3, 17

Na zakończenie jeszcze zachęta i obietnica od św. Pawła…

Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Flp 4, 4-7

Dodaj komentarz