Łaska pokory

Najmilsi: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. 1 P 5, 5-11

Pokora jest fundamentem wszelkich cnót… Proś o nią codziennie… Uznaj swoją niemoc przed Bogiem… Proś o Jego moc, łaskę i siłę… Tylko z Nim możesz zwyciężyć każdą słabość… Tylko w Nim znajdziesz pokój… Nie goń za wyższością – ona niszczy wnętrze człowieka… Jeśli Bóg uzna, że masz wystarczająco pokory – wywyższy Cię (nawet i tu na ziemi)… Wiedz, że bez tej cechy wszystkie zaszczyty będą Twoją zgubą… Diabeł może dać Ci całą majętność tego świata, a przy tym spustoszyć Twoje wnętrze poprzez truciznę pychy… Wiem, że pokorni z pozoru wydają się przegranymi na tym świecie… Tak też było z Jezusem… Mimo wszystko wolę zwycięstwo na krzyżu, niż porażkę w luksusie…
Proszę Cię Panie o łaskę pokory… Chcę o nią prosić każdego dnia… Daj mi łaskę codziennego uniżania się przed Tobą…
Dzisiaj polecam niesamowity List od Ludu Krzyża do Państwa Islamskiego

Dodaj komentarz