Nic nie jest zbyt trudne dla Ciebie

Gdy wir zakrył Eliasza, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się żadnego władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego (…) Syr 48, 12-13a

Spróbuj wyobrazić sobie proroka Elizeusza, który ma tak wielkiego Ducha, że nic nie jest zbyt ciężkie dla niego… Czy chciałbyś podobnie podchodzić do wszystkich swoich wyzwań, problemów i rozterek?… Ten sam Duch może ogarniać również Twoje życie… Pokornie buduj relację z Nim… Przyjdzie taki czas, że poczujesz się ponad problemami… One staną się takie malutkie… I choćby diabeł wyolbrzymił Twoje wyzwanie do poziomu Mont Everestu, a Ty nie czułbyś siły, żeby wejść nawet na Giewont – to bądź spokojny… Wszelkie ,,góry” topnieją przed Panem:

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy całej ziemi. Ps 97, 5

Wszechmocny Bóg jest po Twojej stronie. Zaufaj Mu!
Jedną z najpotężniejszych ludzkich gór jest przebaczenie ciężkich zranień… Diabeł często wmawia nam, że nie da się przebaczyć czegoś ciężkiego… To oczywiście kłamstwo… Jezus dzisiaj zaprasza wszystkich do przebaczenia… I mówi, że kto nie przebaczy, to i jemu nie będzie przebaczone…

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień». Mt 6, 14-15

Wiesz, że stale potrzebujesz przebaczenia Boga… Nie zwlekaj więc z przebaczeniem bliźniemu… Zrób to dzisiaj… Potrafisz przebaczyć… Bóg uzdolni Cię do Tego!
Panię dziękuję za łaskę wiary w Twoją wszechmoc… Z Tobą wszystkie moje problemy stają się takie malutkie! Chwała Tobie Panie!

Dodaj komentarz