Ku wolności!

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen. Rz 16, 25-27

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości nie można zapomnieć o dziękczynieniu Bogu za niepodległą Polskę. To Jemu należy się chwała za to, że dał tamtemu pokoleniu wewnętrzną i zewnętrzną siłę do walki o wolność.

Patrząc na historię naszego kraju niezwykłe jest to, że Polacy nawet w czasie długiej okupacji mieli w sercach głębokie pragnienie wolności i wewnętrznie nigdy nie poddali się zaborcom. Człowiek w swoim sumieniu ma wielką tęsknotę za wolnością i nie da się tego zniszczyć żadną zewnętrzną siłą. Oczywiście potrzebna jest też żywa relacja z Bogiem, który uzdalnia do heroicznego wysiłku i obrony swoich wartości.

Warto dodać, że wolność Polski jest ogromną łaską, ale i zadaniem. Patrząc na całą historię Narodu Wybranego w Starym Testamencie można zauważyć, że wierność Bogu i Jego przykazaniom zapewniała błogosławieństwo. Natomiast skierowanie się ku wszelkim pogańskim bożkom sprawiało, że wpadali w niewolę i gorzko płakali błagając Boga o wyzwolenie. Co też dokonywało się po jakimś czasie. Dlatego też nie można zachłysnąć się wolnością.

Mija już 99 lat niepodległej Polski. Warto zadać sobie pytanie, jak korzystaliśmy z tej wolności? Czy serca Polaków nadal są mocno skierowane ku Bogu i najwyższym wartościom? Czy każda polska rodzina uznaje Boga za swojego Pana i Zbawiciela? Czy polska młodzież zna historię swojego kraju i wie za jaką cenę otrzymali dar wolności? Myślę, że cały czas jest jeszcze nad czym pracować, aby nasza Ojczyzna była naprawdę Polską przez duże P.
Bóg jako pierwszy dał łaskę wolności każdemu człowiekowi. On wyswobodził nas za cenę swojej świętej Krwi, którą dobrowolnie przelał na krzyżu za mnie, za Ciebie i za ludzi wszystkich narodów. Oby tylko każdy to zrozumiał, a nie będzie już żadnych wojen!

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twoje cuda.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę. Ps 145, 4-5. 10-11

Panie, oddaję Ci chwałę za wolną Polskę!

oraz

oraz

Dodaj komentarz