Przestań wegetować – zacznij żyć!

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. J 6, 53. 55-56

Spróbuj dotknąć sercem powyższych słów. Jezus mówi, że będzie trwał w Tobie, jeśli będziesz spożywał Jego Ciało i Krew. Wiem, że to jest ciężkie do ogarnięcia. Wszechobecny Bóg chce być w Twoim sercu. On uniżył się do kawałka białego chleba, aby stać się pokarmem na wieki. Czy zapraszasz Go stale do swojego serca? Czy Twoje wnętrze jest rozpalone miłością, gdy rozmawiasz z Nim po przyjęciu Komunii świętej? A może spowszedniał Ci ten niesamowity moment zjednoczenia z Bogiem. Proś dzisiaj Pana, aby ożywił Twoje serce i rozpalił je gorącą miłością i wdzięcznością. Chrystus obecny w Eucharystii powinien być tak naprawdę wszystkim dla chrześcijanina. To On nadaje sens wszystkim innym działaniom.
Wczoraj maturzyści mieli bardzo ciekawy temat na języku polskim. Przyszło im pochylić się nad tematem pracy i rozstrzygnąć, czy powinna być pasją, czy obowiązkiem. Większość z pewnością pisała o idealnej sytuacji, w której praca powinna być pasją. Paradoksalnie można stwierdzić, że dla młodzieży pracą jest nauka i u ogromnej większości nie widać tej pasji. Tak samo potem jest z pracą, życiem rodzinnym i w końcu religijnym. Może warto od dzisiaj zacząć żyć z pasją. Jestem pewien, że Chrystus, który chce trwać w człowieku karmiącym się Jego Ciałem – może wyzwolić z człowieka najgłębsze pokłady pasji. Tak żyło mnóstwo świętych. Zaproś Jezusa dzisiaj do serca tak na serio. Przestań wegetować i zacznij prawdziwie żyć.
Tak żył św. Paweł, o którym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie (Dz 9, 1-20)
Możesz pochylić się także nad tym wielkim człowiekiem, który od antybohatera doszedł do wielkiego heroizmu i szczytu bohaterstwa.
Panie, dziękuję za łaskę codziennego przyjmowania Cię do serca. Dziękuję za to, że trwasz we mnie i dajesz mi niespożyte siły do życia i kochania.
Dzisiejsze załączniki pomogą Ci zacząć życie pełne pasji:

oraz

One Reply to “Przestań wegetować – zacznij żyć!”

Dodaj komentarz