Kobiety wiary otwierają niebo

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Łk 4, 24-27

Kobiety, które zamykają się w żalu i lęku (zasianym przez demona) osłabiają swoją wiarę i daremnie czekają na cud. Natomiast kobiety głębokiej wiary dosłownie otwierają niebo i przyczyniają się do wielu cudów i deszczu łask. Uboga wdowa z Sarepty Sydońskiej uwierzyła, że Bóg mówił przez Eliasza i jej dzban mąki nie wyczerpał się, a baryłka oliwy nie opróżniła się do dna. A miała umrzeć jeszcze tego samego dnia po ostatnim posiłku zrobionym z resztek zapasów. Bóg pobłogosławił resztki, gdyż uwierzyła Jego słowu! Oby taką wiarę miała każda żona i mama!

Aramejczycy podczas napadu łupieskiego uprowadzili z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: «O, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten by go wówczas uwolnił od trądu». Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. 2 Krl 5, 2-4

Uprowadzona młoda Izraelitka ma odwagę wskazać drogę oczyszczenia dla wielkiego wodza Naamana. Bóg po raz kolejny posługuje się kobietą w swoim planie, aby okazać swoją moc. Oby tak każda współczesna młoda dziewczyna potrafiła wskazywać ,,trędowanym”, gdzie mogą prosić o oczyszczenie.

W ten piękny DZIEŃ KOBIET modlę się za wszystkie kobiety za wstawiennictwem świętych kobiet: KOCHANEJ MAMY MARYI, św. Marii Magdaleny, św. Moniki, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Rity, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Teresy od Krzyża, św. Faustyny, św. Rafki, bł. Conchity, bł. Alekandriny (…) i błogosławię Wam, abyście zawsze dbały o piękno swoich serc. Niech z nich wypływa Wasze zewnętrzne piękno. Proszę Boga także o łaskę głębokiej wiary dla Was, abyście otwierały niebo nad swoimi rodzinami i wszystkimi potrzebującymi. NIECH WAS BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dzisiejszy załącznik niech będzie małym prezentem dla kobiet:

oraz

Dodaj komentarz