Piękno kontra brzydota

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Łk 11, 23

Czy jesteś teraz w jedności z Bogiem? Czy masz czyste serce i możesz przyjąć Jezusa do swojego wnętrza? Jeśli tak, to chwała Panu. Pewnie będziesz miał okazję uczynić dzisiaj wiele dobra. Słuchaj Bożych natchnień i jednocz ludzi poprzez słowa, uśmiech oraz gesty życzliwości. Siej wszędzie dobre ziarna Ewangelii. W ten sposób będziesz prawdziwym budowniczym Królestwa Bożego.

Natomiast jeśli nie jesteś teraz w jedności z Panem Bogiem, to idź do spowiedzi najszybciej jak tylko możesz. W przeciwnym wypadku narażasz siebie, rodzinę, Twoich bliskich, przyjaciół oraz znajomych na przeróżne podziały i rozproszenia. Oddalając się od Boga oddalasz się od ludzi. Często dzielisz ich i siejesz zamęt w głowach poprzez złe czyny oraz nieodpowiednią mowę. Ponad to możesz być masakrowany złymi natchnieniami, przez które zagłuszany będzie cichy szept Boga nawołujący Cię do powrotu;

Tak mówi Pan: «Dałem im przykazanie: „Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło”. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc; obrócili się plecami, a nie twarzą. Jr 7, 23-24

Nie bądź człowiekiem twardego karku, który stoi plecami do Stwórcy. Po co wojować z Bogiem? Oddaj Mu dzisiaj siebie i zaufaj w pełni. Jego droga jest najpewniejszą i najpiękniejszą spośród ludzkich dróg. Nawet nie wiesz, ile Bóg może wydobyć z Ciebie dobra, gdy pójdziesz za Nim każdego dnia. Bądź po właściwej stronie mocy!

Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Jl 2, 13bc

Panie, dziękuję Ci za to, że pomogłeś mi stanąć po Twojej stronie. Od 18 lat świadomie idę za Tobą i karmię się regularnie Twoim świętym Ciałem. Nie zamieniłbym tych lat na nic innego. Życie w jedności z Tobą jest pełnią wewnętrznej i zewnętrznej radości!

PS
W dniu kobiet pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkich Paniom. Przede wszystkim życzę patrzenia na siebie oczami Pana Boga. W sposób zdrowy zachwycajcie się swoim pięknem. Bądźcie pełne łagodności, życzliwości, skromności, delikatności i prawdziwej miłości. Niech Wasza subtelności i nieskazitelna czystość przybliża mężczyzn do Jezusa. Niech wszyscy panowie uwielbiają Boga za Wasze piękno i dobroć serc!

Dzisiejszy załącznik niech będzie prezentem dla wszystkich Pań:

Dodaj komentarz