Jego miłosierdzie jest dla wszystkich

Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Mi 7, 18-20

Jaki obraz Boga jest w Twoim sercu i umyśle? Czy jest On kimś odległym, zimnym, czy może ciepłym i stale obecnym blisko Ciebie? Jakie Jego cechy są Ci najbliższe? Czy uwierzyłeś już w pełni w Jego wielką miłość i niezgłębione miłosierdzie?

Popatrz teraz z wiarą na słowa Proroka Micheasza. On pisze, że Bóg upodobał sobie miłosierdzie. Cy rozumiesz to stwierdzenie? Nie wiem jak wielkie są Twoje grzechy i czy jest jeszcze w Tobie cień nadziei na lepsze życie, w którym nie będziesz już czuł ciężaru swojej przeszłości. Zaufaj temu, co teraz pisze. Twój kochany Ojciec niebieski cały czas czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Spójrz na najbliższy krzyż. Są na nim ramiona Jezusa, Boga Ojca i Ducha Świętego. Wtul się w nie wreszcie i nie uciekaj więcej od prawdziwej miłości i wolności.

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi,
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
Twego oburzenia na nas poniechaj.Ps 85, 2-3. 5

Pan Bóg pragnie odmienić Twój los. Nie narzekaj, że jest Ci bardzo źle i nie da się z tym nic zrobić. Uwierz Bożemu słowu i zacznij współpracować z łaską. Żyj sakramentami i przekazuj prawdę bliźnim.

Boże, uwielbiam Cię dzisiaj za Twoje miłosierdzie. Dzięki niemu wciąż żyję i mogę kochać Ciebie i tych, których postawisz na mojej drodze. Pomóż mi być miłosiernym wobec wszystkich ludzi, abym w ten sposób przybliżał ich do Ciebie.

Dodaj komentarz